Nieuws

U bent hierHome

53 Nieuws items

Voorbereiding REACH 2018 deadline

maandag 27 november 2017

Het is bijna zover, de registratie deadline van 31 mei 2018 komt erg dichtbij. Deze deadline gaat vooral MKB bedrijven aan.

Lees het volledige nieuws item ...

Richtsnoer voor voorwerpen nu in 23 talen beschikbaar

vrijdag 27 oktober 2017

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) hecht veel waarde aan het informeren van ondernemers over hun verplichtingen binnen de REACH-verordening. Ook producenten en importeurs van voorwerpen kunnen verplichtingen hebben binnen REACH. Om die reden heeft ECHA het richtsnoer voor chemische stoffen in voorwerpen in alle talen van de Europese Unie beschikbaar gemaakt. Ondernemers kunnen nu in hun eigen taal nagaan of zij REACH-verplichtingen hebben voor de gebruiksartikelen die zij op de markt brengen.

Lees het volledige nieuws item ...

Cloudversie IUCLID in de lucht - Gemak voor het MKB

maandag 7 augustus 2017

Speciaal voor het MKB heeft ECHA een Cloud versie ontwikkeld van IUCLID, de database waarin bedrijven gegevens over chemische stoffen registreren. 

Lees het volledige nieuws item ...

Tussenstand Registraties: Nederland op derde plaats

vrijdag 21 juli 2017

ECHA heeft een overzicht gepubliceerd van de registraties die tot 18 juli 2017 zijn ingediend. Vanaf 1 juni 2008 zijn er in totaal 51.465  registraties ingediend. Nederland staat met 4.568 ingediende registraties op de derde plaats, achter Duitsland (13.153) en het Verenigd Koninkrijk (6.258). Ook wat betreft het aantal unieke stoffen die voor registratie zijn aangemeld komt Nederland (2.027) op de derde plaats.

Lees het volledige nieuws item ...

Bisfenol A: hormoonverstorende eigenschappen

woensdag 21 juni 2017

Het Member State Committee heeft unaniem het Franse voorstel gesteund om Bisfenol A als een hormoonverstorende stof te beschouwen.

Lees het volledige nieuws item ...

12 nieuwe stoffen op de autorisatielijst

woensdag 21 juni 2017

Er zijn 12 nieuwe stoffen op de autorisatielijst geplaatst. Deze stoffen mogen na de sunset date alleen gebruikt worden na een autorisatielijst. Deze lijst bevat nu 43 stoffen.

Lees het volledige nieuws item ...

Chemische producten met oude etiketten uit de schappen

dinsdag 30 mei 2017

Per 1 juni 2017 moeten alle chemische producten in de handel voorzien zijn van een etiket volgens de CLP-verordening (Classification, Labelling and Packaging - indeling, etikettering en verpakking).

Lees het volledige nieuws item ...

REACH 2018: Know your portfolio

woensdag 3 mei 2017

ECHA heeft een filmpje gemaakt speciaal voor kleinere  bedrijven die nog moeten gaan registreren.

Lees het volledige nieuws item ...

Concept-besluiten 27 stoffen

maandag 10 april 2017

ECHA zal op korte termijn registranten verzoeken te reageren op de concept-besluiten? van 27 stoffen. Lidstaten hebben de informatie in het registratiedossier van deze stoffen in 2016 beoordeeld en geconstateerd dat aanvullende informatie aangeleverd moet worden.

Lees het volledige nieuws item ...

Herinnering: laatste oproep voor pre-registratie van uw chemische stoffen

donderdag 2 maart 2017

Als u wilt profiteren van de verlengde deadline voor de registratie van bestaande stoffen die in kleine hoeveelheden worden vervaardigd of geïmporteerd, dan dient u deze stof(fen) te pre-registreren bij ECHA.

Lees het volledige nieuws item ...

Pagina's