Nieuws

U bent hierHome

68 Nieuws items

Nieuwe downstreamgebruiker LinkedIn pagina van ECHA

donderdag 16 juni 2016

Neem een kijkje op de nieuwe 'Users of Chemicals'  LinkedIn pagina van ECHA.

Discussieer mee op Twitter met de hashtag #UsersOfChemicals @EU_ECHA.

Lees het volledige nieuws item ...

CLP

maandag 11 april 2016

Bijna 700 registranten/kennisgevers zijn uitgenodigd om in te stemmen met de voorstellen ten aanzien van de indeling en etikettering van hun stoffen. Deze pilot is opgestart door ECHA, in samenwerking met de Europese Commissie, Eurometaux, Cefic en FECC. Het doel van dit pilot project is om overeenstemming te verkrijgen over de voorstellen. Vooral bedrijven in de metaalsector zijn benaderd.

Lees het volledige nieuws item ...

ECHA licht de criteria toe voor Eén stof, één registratie

vrijdag 5 februari 2016

Vanaf 27 januari 2016 is het niet langer mogelijk een stof onafhankelijk te registreren van registraties van dezelfde stof. Binnen de Uitvoeringsverordening ‘Eén stof, één registratie’ hanteert ECHA criteria, die hierna worden toegelicht.

Lees het volledige nieuws item ...

Rubber infill materiaal

dinsdag 26 januari 2016

Op verzoek van de Commissie is ECHA gestart met een voorlopige evaluatie van rubbergranulaat: lees meer

Lees het volledige nieuws item ...

120.000 chemische stoffen

vrijdag 22 januari 2016

Vind nu gemakkelijk informatie over 120.000 chemische stoffen die in Europa worden gebruikt. De informatie is gebaseerd op de registratiedossiers die door de industrie zijn ingediend. De informatie is beschikbaar op drie niveau's, de infokaart, het korte profiel en de brongegevens. Lees meer ........

Lees het volledige nieuws item ...

Chemische stoffen brengen risico's met zich mee

maandag 30 november 2015

Daarom zijn er wettelijke verplichtingen: registratie van uw stoffen (REACH), indeling, etikettering en verpakking (CLP), en veilig werken (Arbo). Door het beantwoorden van vragen over uw bedrijf en uw stof of product komt u via actiepunten tot een sta

Lees het volledige nieuws item ...

Registreer vóór 1 juni 2018

vrijdag 27 november 2015

Vanaf 1 juni 2018 gelden nieuwe voorschriften voor de registratie van chemische stoffen. Zorg dat uw bedrijf daarop is voorbereid.

Lees het volledige nieuws item ...

Pagina's