Nieuws

U bent hierHome

62 Nieuws items

REACH 2018 Stap 5

woensdag 21 september 2016

Stel uw registratiedossie samen in IUCLID6. ECHA heeft informatie beschikbaar gemaakt. Dit is stap 5 van het stappenplan in REACH 2018. Lees verder bij ECHA

Lees het volledige nieuws item ...

Overeenstemming over draft opinies

woensdag 21 september 2016

RAC en SEAC hebben overeenstemming bereikt over 26 opinies waaronder Chroom VI en 1,2-dichloorethaan. Lees verder bij ECHA

Lees het volledige nieuws item ...

REACH 2018 Roadmap - stap 4

woensdag 3 augustus 2016

ECHA heef stap 4 van het 7 stappenplan gelanceerd. Beoordeel gevaren en risico's:

Lees het volledige nieuws item ...

Wegwijzer voor MKB

woensdag 20 juli 2016

ECHA heeft een nieuwe praktische wegwijzer gemaakt die behulpzaam kan zijn voor het MKB bij de informatie-eisen van REACH

Lees het volledige nieuws item ...

Nieuwe downstreamgebruiker LinkedIn pagina van ECHA

donderdag 16 juni 2016

Neem een kijkje op de nieuwe 'Users of Chemicals'  LinkedIn pagina van ECHA.

Discussieer mee op Twitter met de hashtag #UsersOfChemicals @EU_ECHA.

Lees het volledige nieuws item ...

CLP

maandag 11 april 2016

Bijna 700 registranten/kennisgevers zijn uitgenodigd om in te stemmen met de voorstellen ten aanzien van de indeling en etikettering van hun stoffen. Deze pilot is opgestart door ECHA, in samenwerking met de Europese Commissie, Eurometaux, Cefic en FECC. Het doel van dit pilot project is om overeenstemming te verkrijgen over de voorstellen. Vooral bedrijven in de metaalsector zijn benaderd.

Lees het volledige nieuws item ...

ECHA licht de criteria toe voor Eén stof, één registratie

vrijdag 5 februari 2016

Vanaf 27 januari 2016 is het niet langer mogelijk een stof onafhankelijk te registreren van registraties van dezelfde stof. Binnen de Uitvoeringsverordening ‘Eén stof, één registratie’ hanteert ECHA criteria, die hierna worden toegelicht.

Lees het volledige nieuws item ...

Rubber infill materiaal

dinsdag 26 januari 2016

Op verzoek van de Commissie is ECHA gestart met een voorlopige evaluatie van rubbergranulaat: lees meer

Lees het volledige nieuws item ...

120.000 chemische stoffen

vrijdag 22 januari 2016

Vind nu gemakkelijk informatie over 120.000 chemische stoffen die in Europa worden gebruikt. De informatie is gebaseerd op de registratiedossiers die door de industrie zijn ingediend. De informatie is beschikbaar op drie niveau's, de infokaart, het korte profiel en de brongegevens. Lees meer ........

Lees het volledige nieuws item ...

Pagina's