Veelgestelde vragen

U bent hierHomeVeelgestelde vragen

Resultaten

Uw zoekopdracht heeft 9 resultaten opgeleverd

  • brexit

Meer informatie over gevolgen van de Brexit

Op de website van het Europees Chemicaliënagentschap (ECHA) is een sectie ingericht waar meer informatie over de Brexit te vinden is met betrekking tot regelgeving rond chemische stoffen. Deze pagina kunt u hier vinden. Meer algemene informatie over de voortgang van de onderhandelingen over het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU kunt u op deze pagina van de Europese Unie vinden en op het Brexitloket van de rijksoverheid.

Een andere zinvolle hulp is de Brexit Impact Scan van RVO.

Uiteraard kunt u via ons webformulier ook uw vraag stellen over de Brexit en chemische stoffen.

Welke gevolgen heeft de BREXIT voor uw REACH-verplichtingen?

Op vrijdag 31 januari 2020 is om middernacht de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie een feit geworden. Dit wordt ook wel de Brexit genoemd. Na de Brexit wordt het Verenigd Koninkrijk beschouwd als een niet-EU-land. Op 31 december 2020 is het einde voorzien van de overgangsfase, mits er een uittredingsakkoord is bereikt dat is bekrachtigd door de EU-lidstaten, het Europees Parlement en het Britse parlement. Wat heeft dit voor gevolgen voor ondernemingen in de EU en in het Verenigd Koninkrijk die handelen in chemische stoffen en te maken hebben met de REACH-  en CLP-verordening?

We hebben een aantal scenario’s voor u op een rijtje gezet.

Zijn alle stoffen nog leverbaar na de Brexit?

Het is mogelijk dat stoffen die enkel in het Verenigd Koninkrijk geproduceerd worden of binnen REACH geregistreerd zijn, na de Brexit (tijdelijk) niet beschikbaar zullen zijn in de EU. Pas wanneer een Europese partij – een importeur, fabrikant of enige vertegenwoordiger – deze stof registreert, zal deze weer beschikbaar kunnen komen.

Ga dus tijdig na of stoffen die u gebruikt in deze categorie valt, zodat u maatregelen kan nemen en uw bedrijfsvoering niet in gevaar komt.

Ik ben in het Verenigd Koninkrijk gevestigd en lever geen stoffen aan EU-ondernemingen

Bedrijven in het Verenigd Koninkrijk die geen handel voeren met ondernemingen in de EU zullen niet langer te maken hebben met Europese regelgeving, zoals de REACH- en CLP-verordening. Vanaf dat moment is enkel de Britse wetgeving voor hen van toepassing. Of hier na de Brexit eventuele aanpassingen aan gedaan zullen worden, is onbekend. Houd dat dus goed in de gaten via voorlichting vanuit de Britse overheid.

Ik ben in de EU gevestigd en lever chemische stoffen in het Verenigd Koninkrijk

Als u als EU-gevestigde onderneming chemische stoffen levert aan ondernemingen in het Verenigd Koninkrijk, dan veranderen een aantal zaken voor u. U dient nog aan uw REACH-verplichtingen voldoen in de EU, maar deze verplichtingen gelden vanaf de Brexit niet meer voor het Verenigd Koninkrijk. U moet dus nagaan aan welke, mogelijk gewijzigde, Britse regelgeving u zich dient te houden om te kunnen exporteren naar het Verenigd Koninkrijk. Vraag dit bijvoorbeeld na bij uw branchevereniging en bij uw klant(en) in het Verenigd Koninkrijk.

Is mijn stof alleen door een partij in het Verenigd Koninkrijk geregistreerd?

Als uw stof alleen door een bedrijf is geregistreerd dat in het Verenigd Koninkrijk is gevestigd, dan kan het zijn dat deze stof na de Brexit niet meer leverbaar is in de EU. Ga op deze lijst na of uw stof enkel door ondernemingen in het Verenigd Koninkrijk is geregistreerd.

Een Britse bedrijf moet vóór de Brexit actie ondernemen om het registratiedossier over te zetten naar een Enige vertegenwoordiger binnen de EU of zelf een officiële onderneming oprichten binnen een EU-land en hier het registratiedossier naar overzetten. Heeft het bedrijf dit niet gedaan, dan komt de registratie van dat bedrijf te vervallen. Voor stoffen die enkel door Britse bedrijven geregistreerd zijn en waarvan het dossier niet overgezet wordt naar een EU-land, zal de registratie dus vervallen. Pas wanneer een onderneming binnen de EU de stof opnieuw geregistreerd heeft, zal deze weer beschikbaar komen in hoeveelheden >1 ton per jaar.

Bereid  u zich dus voor als u weet dat uw stof (tijdelijk) niet leverbaar zal zijn. Gebruikt u jaarlijks minder dan 1 ton van de stof, dan kunt u eventueel gebruikmaken van een leverancier van buiten de EU, waaronder de partij in het Verenigd Koninkrijk. Ga dan wel van tevoren na of deze stof gebonden is aan restricties of autorisatie. Gebruikt u meer dan 1 ton per jaar, dan kan het aan te bevelen zijn om vóór de Brexit een voorraad van deze stof aan te leggen.

Ik ben in de EU gevestigd en bestel geen chemische stoffen in het Verenigd Koninkrijk

Als u als EU-gevestigd bedrijf geen handel voert met (ondernemingen in) het Verenigd Koninkrijk, zal de Brexit geen directe invloed op u hebben. De huidige Europese en nationale regelgeving op het gebied van chemische stoffen blijft voor u van toepassing.

Vraag wel bij uw eigen leveranciers na of zij problemen verwachten met de levering van stoffen die essentieel zijn voor uw bedrijfsvoering. Mogelijk halen zij een deel van hun voorraad uit het Verenigd Koninkrijk en ontstaat er een (tijdelijk) leveringsprobleem na de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU.

Ik ben in de EU gevestigd en bestel chemische stoffen in het Verenigd Koninkrijk

Als u als EU-gevestigde onderneming handel drijft met ondernemingen in het Verenigd Koninkrijk, dan veranderen een aantal zaken voor u:

  • Waar u voorheen een zogenaamde ‘downstreamgebruiker’ was, krijgt u nu de status van ‘importeur’ zodra u chemische stoffen uit het Verenigd Koninkrijk haalt. Dit betekent dat u meer verantwoordelijkheden heeft. Zo zal u voor een stof waarvan u één ton of meer per jaar importeert uit niet EU-landen, registratieverplichtingen hebben. Vul onze ‘Check wat u moet doen’-tool in op onze startpagina in de rol van importeur om te zien wat deze verplichtingen inhouden.
  • U kunt er ook voor kiezen om voortaan de stof die u uit het Verenigd Koninkrijk haalde, te bestellen bij een bedrijf dat in de EU gevestigd is. Op die manier blijft u ‘downstreamgebruiker’. Ook kunt u aan het bedrijf in het Verenigd Koninkrijk vragen of zij een enige vertegenwoordiger hebben aangewezen. Dit is een onderneming in de EU die namens het bedrijf uit het Verenigd Koninkrijk zorgt dat men aan de REACH-verordening voldoet, waardoor u deze verplichtingen niet op u hoeft te nemen omdat u downstreamgebruiker blijft.

Vraag tijdig bij uw leverancier in het Verenigd Koninkrijk na hoe zij verwachten na de Brexit zaken met u te doen. Mocht u problemen verwachten, dan heeft u nu nog tijd om naar oplossingen te zoeken.

Ik ben in het Verenigd Koninkrijk gevestigd en lever stoffen aan EU-ondernemingen

Bedrijven in het Verenigd Koninkrijk die chemische stoffen verhandelen aan ondernemingen in de EU zullen indirect te maken hebben met Europese regelgeving, zoals de REACH- en CLP-verordening. Ze zijn niet rechtstreeks gebonden aan deze regelgeving, maar hun afnemers in de EU zullen extra verplichtingen hebben, omdat ze de rol van importeur krijgen. Ondernemingen in het Verenigd Koninkrijk kunnen ervoor kiezen om hun klanten in de EU te ontzorgen door een enige vertegenwoordiger aan te wijzen. Dit is een natuurlijke persoon of rechtspersoon (meestal een commerciële onderneming) die fysiek in de EU gevestigd is, en die namens het bedrijf uit het Verenigd Koninkrijk zorgt dat aan de REACH-verordening voldaan wordt. De enige vertegenwoordiger van het Britse bedrijf zorgt daarmee dat de EU-ondernemingen die zaken doen met het Britse bedrijf de
REACH-verplichtingen die bij een importeur horen, niet hoeven over te nemen. Een enige vertegenwoordiger werkt in opdracht van het exporterende bedrijf in het Verenigd Koninkrijk en zal hiervoor kosten in rekening brengen aan zijn opdrachtgever.

Het is aan te bevelen om uw klanten in de EU te laten weten hoe u voorstelt voortaan zaken met hen te doen, zodat zij zich ook voor kunnen bereiden op de gevolgen van de Brexit.