Veelgestelde vragen

U bent hierHomeVeelgestelde vragen

Resultaten

Hoe moet ik stoffen indelen als de R-zinnen vanuit de Stoffenrichtlijn niet via de transponeringstabel (bijlage VII) kunnen worden omgezet naar een bijbehorende H-zin?

Als de R-zinnen vanuit de Stoffenrichtlijn (Richtlijn 67/548/EG) niet via de omzettingstabel zijn om te zetten naar H-zinnen, dan moet u de criteria in bijlage 1 van de CLP verordening gebruiken (zelfclassificatie).  Paragraaf 1.7 van het Richtsnoer voor toepassing van de CLP Criteria  gaat in op dit onderwerp. In tabel 1.7.2.1(a) van dezelfde paragraaf staat welke indelingen volgens de Stoffenrichtlijn niet met behulp van de transponeringstabel uit bijlage VII zijn om te zetten. Het gaat bijvoorbeeld om stoffen met de indeling R2, R3, R8 (vloeistof/vaste stof), R11 (vaste stof) en R15. Hoofdstuk 2 van hetzelfde Richtsnoer legt uit hoe u deze stoffen wel kunt indelen volgens de CLP criteria