Veelgestelde vragen

U bent hierHomeVeelgestelde vragen

Resultaten

Ik heb een product dat is ingedeeld, geëtiketteerd en verpakt volgens de Preparatenrichtlijn in mijn magazijn liggen. Wat is de uiterste datum waarop ik dit product met de etikettering volgens de Preparatenrichtlijn aan consumenten mag verkopen?

Voor 1 juni 2015 binnen de EU geproduceerde of geïmporteerde producten die al aan een derde partij zijn uitgeleverd, zijn in de handel. Deze producten vallen onder de overgangstermijn als ze zijn ingedeeld, voorzien van een etiket en verpakt volgens de Preparatenrichtlijn. De producten die al in de handel zijn (in de toeleveringsketen) mogen dus tot uiterlijk 1 juni 2017 door de keten verhandeld worden en dus ook aan de consument worden verkocht.

Producten geproduceerd voor 1 juni 2015 die niet in de handel zijn gebracht, vallen niet onder de overgangstermijn. Deze producten moeten na 1 juni 2015 ingedeeld, geëtiketteerd en verpakt worden conform de CLP verordening voordat ze in de handel mogen worden gebracht.

Moet ik tijdens de overgangstermijn dubbel etiketteren (oud en nieuw)?

Nee, dat mag niet. Volgens artikel 61, lid 2 is het mogelijk om in de overgangsperiode (tot 1 december 2010 voor stoffen en tot 1 juni 2015 voor mengsels) stoffen of mengsels vrijwillig volgens CLP in te delen. Als een bedrijf ervoor kiest om voor genoemde data de indeling, etikettering en het verpakken volgens CLP te doen, dan gelden de etiketterings- en verpakkingsbepalingen van de Stoffenrichtlijn (67/548/EEG) en Preparatenrichtlijn (1999/45/EG) niet meer. Wel moeten in dat geval stoffen en mengsels worden ingedeeld volgens de CLP richtlijnen.

Vanaf 1 juni 2015 zijn de Stoffen- en Preparatenrichtlijnen komen te vervallen. Vanaf 1 juni 2015 mag indeling, verpakking en etikettering uitsluitend plaatsvinden volgens de CLP richtlijnen.