Veelgestelde vragen

U bent hierHomeVeelgestelde vragen

Resultaten

Uw zoekopdracht heeft 2 resultaten opgeleverd

Is gezamenlijke indiening van chemische veiligheidsrapporten verplicht?

Niet per se. Registranten die deelnemen aan een gezamenlijke indiening kunnen hun chemisch veiligheidsrapport (CSR) gezamenlijk of afzonderlijk indienen. De nieuwe handleiding ‘Gezamenlijke indiening van chemische veiligheidsrapporten’ geeft in een overzicht aan welke stappen in een dergelijk geval moeten worden gezet. Het gemeenschappelijk indienen van één CSR per stof heeft een aantal belangrijke voordelen. In de eerste plaats krijgen op die manier gebruikers geharmoniseerde en consistente blootstellingsscenario’s van alle fabrikanten en importeurs van de stof. Ten tweede kan het CSR een blootstelling aan milieufactoren en de mogelijke risico's op een wetenschappelijk verantwoorde manier aanpakken, en wel op basis van de totale productie en marktomvang. En ten slotte kunnen de autoriteiten één CSR per stof beoordelen.

Toch kunnen er complicaties optreden in verband met de voorbereiding van een gezamenlijk CSR. In de praktijk kan het bijvoorbeeld moeilijk zijn om de communicatie tussen de registranten zodanig te organiseren dat alle nodige details over het gebruik en de voorwaarden voor het gebruik met de hoofdregistrant worden uitgewisseld. Het kan ook moeilijk zijn om vast te stellen wie verantwoordelijk is voor de aangiften over de omzetting en de communicatie van de risicobeheersmaatregelen in deel A van het gezamenlijke CSR.

ECHA heeft, om de registranten te helpen, handleiding 19 vervaardigd over de 'Gezamenlijke indiening van veiligheidsrapporten’, waarin wordt beschreven hoe een gezamenlijk CSR moet worden voorbereid en ingediend in het IUCLID 5-registratiedossier.

Kijk voor meer informatie op:

http://echa.europa.eu/reachit/joint_submission_en.asp

Wanneer moet ik een chemisch veiligheidsrapport opstellen?

Een chemische veiligheidsbeoordeling (CSA) is vereist voor alle stoffen waarvoor een REACH registratie verplicht is in hoeveelheden van 10 ton of meer per jaar per registrant. Een CSA hoeft echter niet te worden uitgevoerd als de stof deel uitmaakt van een mengsel en de concentratie van de stof in het preparaat lager is dan bepaalde concentratiegrenzen (normaliter 1% van het gewicht). Tussenproducten die worden vervaardigd en gebruikt in zogenoemde strikt gecontroleerde omstandigheden zijn ook uitgezonderd.

Het is meestal de fabrikant of de importeur van een stof die verplicht is om op grond van REACH Artikel 10 en/of 14 de CSA uit te voeren en te documenteren in het chemisch veiligheidsrapport (CSR), als onderdeel van de registratieprocedure. Het CSR van de fabrikant en de blootstellingsscenario’s moeten het productieproces en alle geïdentificeerde toepassingen en levensfasen van de stof omvatten. Het CSR van de importeur hoeft alleen de geïdentificeerde toepassingen en de daaruit voortvloeiende levensfasen te omvatten; het productieproces kan worden weggelaten.

Als een specifiek gebruik van een stof bij de registratie niet is meegenomen, moeten downstreamgebruikers (afnemers) ervoor zorgen dat het gebruik wordt aangemeld. Doen zij dat niet, dan moeten zij zelf een veiligheidsrapport opstellen. Zie § 4.4 en § 5 van het richtsnoer voor downstreamgebruikers: