Stappenplan

U bent hierHome

Uw actiepunten

Meld onbekend gebruik bij leverancier

U heeft informatie gekregen van uw leverancier over veilig gebruik van zijn producten. Gebruikt u de producten op een andere manier? Meld dit dan bij uw leverancier. Hij moet uitzoeken wat de beste veiligheidsmaatregelen zijn voor het nieuwe gebruik.

Stappenplan

Check of u veilig werkt

Chemische stoffen kunnen gevaarlijk zijn voor uw gezondheid en die van uw medewerkers. Zorg daarom dat u steeds de juiste veiligheidsmaatregelen neemt. Met de Zelfinspectie Gevaarlijke stoffen controleert u of uw bedrijf voldoet aan alle arbo-voorschriften voor werken met gevaarlijke stoffen.

Stappenplan