Stappenplan

U bent hierHome

Uw actiepunten

Zorg voor VIB

Als producent van mengsels zorgt u dat uw afnemers weten met welke stoffen zij te maken krijgen. Wat de risico’s zijn en wat zij kunnen doen om de risico’s te beperken. Deze informatie zet u in een VIB (Veiligheidsinformatieblad).  U levert het VIB aan zakelijke afnemers van het mengsel.

Stappenplan

Zorg voor etiket & verpakking

Het etiket moet voldoende informatie geven aan gebruikers. Op het etiket komen dan ook o.a. de gevarenpictogrammen, informatie over de risico’s en veiligheidsinstructies. De verpakking moet voldoen aan de voorschriften, zodat gevaarlijke stoffen niet per ongeluk vrijkomen.

Stappenplan

Meld mengsel bij NVIC

U meldt de samenstelling en de eigenschappen van gevaarlijke mengsels bij het Vergiftigingencentrum (NVIC). Met hulp van die informatie kunnen hulpverleners adequaat ingrijpen bij acute vergiftigingen. Uw informatie is alleen toegankelijk voor hulpverleners.

Stappenplan

Check: stoffen geregistreerd?

U mag alleen werken met chemische stoffen die zijn geregistreerd bij ECHA. Check daarom in de informatie van uw leverancier of de grondstoffen bekend zijn bij ECHA. U kunt dit ook navragen bij uw leverancier.

Stappenplan

Check: is uw gebruik geregistreerd?

Voor alle chemische stoffen moet  zijn vastgelegd op welke manieren ze worden gebruikt. En welke veiligheidsmaatregelen passend zijn bij dat gebruik. Kijk in de informatie bij uw grondstoffen of uw gebruik daarin is beschreven.

Stappenplan

Gebruiken uw afnemers het mengsel op een manier waarvoor nog geen veiligheidsmaatregelen zijn vastgesteld? Meld dit aan uw leverancier.

Uw leverancier van grondstoffen heeft u informatie gegeven over het veilig gebruik ervan. Gebruikt u de grondstoffen op een andere manier? Meld dit dan aan uw leverancier. Hij moet uitzoeken wat de beste veiligheidsmaatregelen zijn voor het nieuwe gebruik.

Stappenplan

Check: beperkingen voor stoffen?

Check of de stoffen in het mengsel voorkomen op de autorisatielijst of op de beperkingenlijst. In dat geval mag u het mengsel niet (meer) in de handel brengen, of alleen onder zeer strikte voorwaarden.

Stappenplan

Check of u veilig werkt

Chemische stoffen kunnen gevaarlijk zijn voor uw gezondheid en die van uw medewerkers. Zorg daarom dat u steeds de juiste veiligheidsmaatregelen neemt. Met de Zelfinspectie Gevaarlijke stoffen controleert u of uw bedrijf voldoet aan alle arbo-voorschriften voor werken met gevaarlijke stoffen.

Stappenplan