Vragen over productnotificatie naar REACH en CLP Helpdesk

U bent hierHomeNieuwsoverzicht

21 januari 2019

Productnotificaties worden het ECHA PCN portal(externe link) ingediend. Bedrijven waren gewend om vragen hierover bij het NVIC te stellen. Waar het inhoudelijke vragen betreft kan dit tegenwoordig bij de REACH en CLP Helpdesk. Voor technische vragen blijft het ECHA het aanspreekpunt.

Bedrijven zijn wettelijk verplicht om productinformatie aan te leveren aan het PCN portal(externe link). Dit is de zogeheten productnotificatie. Deze verplichting geldt voor gevaarlijke mengsels die in Nederland op de markt worden gebracht. De verplichting voor productnotificatie is vastgelegd in artikel 45 van de CLP Verordening (EU) 1272/2008. Artikel 45 beschrijft alleen de verplichtingen en de verantwoordelijkheden, maar niet welke informatie en hoe deze aangeleverd moet worden. Een uitgebreide beschrijving van de te leveren informatie en de manier waarop dit vanaf 1 januari 2020 verplicht is voor consumentenproducten, staat in de nieuwe bijlage VIII van CLP. De REACH en CLP Helpdesk kan u helpen met uw vragen over deze Annex VIII. Lees meer in onze sectie Productnotificatie.

Heeft u een vraag over productnotificaties, stel deze dan via ons vragenformulier.