Minisymposium Stoffen - afwegingen bij het omgaan met risico’s van stoffen

U bent hierHomeNieuwsoverzicht

16 juli 2019

op woensdag 9 oktober 2019 is er weer het halfjaarlijkse minisymposium over het stoffenbeleid. Het minisymposium wordt georganiseerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen met VNO-NCW, VNCI en WECF.

Het thema is dit keer ‘afwegingen bij het omgaan met risico’s van stoffen’.

Via presentaties wordt ingegaan op vragen als:

  • Hoe gaat een bedrijf om met het gegeven dat een stof ‘mogelijk kankerverwekkend’ is of dat ‘een risico voor de gezondheid niet is uit te sluiten’?
  • Hoe ga je als vergunningverlener om met stoffen als (p)ZZS in praktijk?
  • Hoe interpreteren verschillende groepen zoals wetenschappers, communicatiedeskundigen, beleidsmakers en burgers een boodschap over de effecten van stoffen?

Het minisymposium vindt plaats bij VNO-NCW (Bezuidenhoutseweg 12 in Den Haag) van 13.00 tot 17.00 uur met aansluitend een netwerkborrel.

U kunt zich aanmelden bij Minisymposiumstoffen@minienm.nl.

Het definitieve programma zal van tevoren worden toegezonden en gepubliceerd op deze website.