Wat is het verschil tussen CLP en VN-GHS?

U bent hierHome

VN-GHS beschrijft de criteria voor de indeling, etikettering en de verpakking van chemische stoffen en mengsels. Het systeem richt zich op levering, gebruik en transport en is niet wettelijk bindend. Het biedt landen de mogelijkheid om een keuze te maken uit de criteria. CLP is gebaseerd op de bouwstenen van VN-GHS en richt zich op de levering en gebruik van stoffen en mengsels in Europa. In tegenstelling tot VN-GHS is CLP wettelijk bindend.