Vervanging gevaarlijke stoffen

U bent hierHome

Met vervanging bedoelen we de toepassing van een andere stof, proces, voorwerp of dienst met behoud van dezelfde functionaliteit. Als een stof voor uw bedrijf of productieproces essentieel is, maar deze stof valt onder de Autorisatieprocedure, dan kan vervanging van deze stof voor uw bedrijf een goede oplossing zijn. Maar ook hier moet u zorgvuldig te werk gaan. Ook de vervangende stof moet worden beoordeeld op de gevolgen voor mens en milieu. Ook de werking van de vervangende stof moet worden onderzocht.

Lees verder