Vervanging gevaarlijke stoffen

U bent hierHome

Vervanging in de Autorisatieprocedure

Als de stof die u nu gebruikt onder de Autorisatieprocedure valt, dan heeft u de keuze uit vijf mogelijkheden:

 • Vervang de stof door een alternatieve stof of pas uw productieproces zo aan dat u de stof niet langer hoeft te gebruiken.
 • Stap over op andere voorwerpen waar de stof niet inzit.
 • U kunt overwegen om een aanvraag voor Autorisatie in te dienen.
 • U kunt ervoor zorgen dat uw gebruik van de stof onder een andere Autorisatie kan komen te vallen.
 • U kunt het gebruik van de stof binnen de EU staken.

Vervanging als u niet wil registreren

Als u

 • Registreren te duur vindt
 • De Registratieprocedure voor uw bedrijf te lang gaat duren
 • Opziet tegen samenwerking in de SIEF

dan heeft u de keuze uit de volgende vier mogelijkheden:

 • U kunt de stof die u nu gebruikt vervangen door een stof die al geregistreerd is of door een stof die op de Autorisatielijst staat
 • U kunt overstappen op voorwerpen waar de stof niet inzit
 • U kunt de stof vervangen door een alternatieve stof of uw productieproces zo aanpassen dat u de stof niet langer hoeft te gebruiken
 • U kunt het gebruik van de stof binnen de EU staken.
 • U kunt de stof die u nu gebruikt vervangen door een stof die al geregistreerd is of door een stof die op de Autorisatielijst staat
 • U kunt overstappen op voorwerpen waar de stof niet inzit
 • U kunt de stof vervangen door een alternatieve stof of uw productieproces zo aanpassen dat u de stof niet langer hoeft te gebruiken
 • U kunt het gebruik van de stof binnen de EU staken.

Wat is vervanging?

Met ‘vervanging’ bedoelen we de toepassing van een andere stof, proces, voorwerp of dienst met behoud van dezelfde functionaliteit. Vervanging kan voor uw bedrijf een goede oplossing zijn. Maar ook hier moet u zorgvuldig te werk gaan. Ook de vervangende stof moet worden beoordeeld op de gevolgen voor mens en milieu. Ook de werking van de vervangende stof moet worden onderzocht.

Hoe gaat u te werk?

Het vervangen van de ene stof door een andere, is niet per se eenvoudig. Integendeel, u zult er rekening mee moeten houden dat de zoektocht naar een alternatieve stof tijd in beslag neemt. Er bestaat geen standaardmethode die geschikt is voor ieder bedrijf. Ieder bedrijf is namelijk anders; waar de ene methode of toepassing wel werkt, kan dat in uw bedrijf helemaal niet het geval zijn. U zult echt onderzoek moeten doen naar het meest geschikte alternatief. Er kunnen dus ook kosten mee gemoeid zijn.

Kort samengevat kunt u het beste als volgt te werk gaan:

 1. Ken uw stof. Zorg ervoor dat u alle details over uw stof te weten komt. Wat zijn de voornaamste eigenschappen ervan? Welke invloed heeft uw stof op uw product of uw productieproces? Maak een onderscheid tussen uw eindproduct en uw productieproces. Waarschijnlijk kunt u voor een deel terugvallen op kennis die al in uw bedrijf aanwezig is, maar soms is het goed om ook literatuur over de stof te raadplegen.
 2. Ga op zoek naar alternatieven. Voordat u op zoek gaat naar alternatieven voor uw stof, doet u er goed aan om te bepalen hoe u dat wilt gaan doen. De OECD Toolbox bevat  namelijk verschillende mogelijkheden. We noemen er hier enkele:
  1. ECHA Handleiding voorbereiding van een Autorisatieaanvraag
  2. Stockholm Convention Alternative Guidance
  3. Het Lowell Centre for Sustainable Production's Alternatives Assessment Framework
  4. Op het Internet kunt u veel referenties naar wetenschappelijk literatuur vinden. Maar ook de ECHA website biedt informatie over vervangende stoffen waarvoor een Autorisatieaanvraag is ingediend
 3. Vergelijk de alternatieven. Beoordeel alle mogelijke alternatieven en vergelijk ze met elkaar. Neem in uw vergelijking ook aspecten mee als: het gebruik van energie en grondstoffen, terugdringen van afval of aspecten op sociaal gebied. Voor chemische alternatieven dient u ook te letten op de aspecten als Risico (gevaarlijke eigenschappen en blootstelling), Indeling en Toxicologische eigenschappen. Ga ook na of deze alternatieven misschien al door ECHA of een van de Lidstaten zijn aangemeld voor nader onderzoek.
 4. Voer testen uit. Als u een geschikte alternatieve stof of methode gevonden heeft, probeer hem dan eerst uit. Kijk niet alleen naar de gevolgen ervan voor uw productieproces, maar ook naar de eventuele gevolgen voor mens en milieu. Als de uitkomst van uw test positief is, kunt u verder gaan en de stof of methode implementeren. Valt de test negatief uit, ga dan op zoek naar andere alternatieven.
 5. Vertel het uw keten. Vergeet vooral niet om zowel uw afnemers als uw toeleveranciers op de hoogte te brengen van wat u aan het doen bent. De alternatieve stof kan ook namelijk voor hen gevolgen hebben. Het kan voor hen bijvoorbeeld makkelijker worden om aan bepaalde wettelijke eisen te voldoen en misschien kunnen bepaalde Risicobeheermaatregelen worden aangepast of achterwege gelaten worden. Denkt u ook eens aan publicatie. Door over uw alternatieve stof te publiceren, helpt u niet alleen anderen naar hun zoektocht naar alternatieve mogelijkheden, maar kunt u ook uw concurrenten voor blijven.

Meer informatie over vervanging kunt u vinden hier