Online minisymposium Stoffen met als onderwerp Opkomende stoffen in lozingen van 7 oktober 2020

U bent hierHome

Op woensdag 7 oktober was er een goed bezocht online minisymposium Stoffen met als onderwerp Opkomende stoffen in lozingen.

Dit Minisymposium Stoffen werd georganiseerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), VNO-NCW, de VNCI en de WECF.

De presentaties van het minisymposium zijn hier terug te vinden:

                        Presentaties 

Onderwerp: Sprekers:
Innovatie en preventie in de medicijnstoffenketen Alfons Uijtewaal, onderzoeker en bioloog bij Stichting Huize aarde en EU Meduwa-Vecht(e) project
Nieuwe aanpak vergunningen: focus op individuele stoffen Roel Kwanten, Coördinator opkomende stoffen en waterkwaliteit bij Rijkswaterstaat Zuid-Nederland
Transparantie over Persistente, Mobiele en Toxische (PMT) stoffen. Voorwaarde voor goede bronbescherming drinkwater Harrie Timmer, Senior beleidsmedewerker Bronnen en Kwaliteit, Vewin  
Omgaan met opkomende stoffen in de praktijk Hans Geijselaers, BU-Manager Water Management bij Sitech (o.a. afvalwaterzuivering Chemelot)