Mogelijk zorgwekkende stoffen

U bent hierHome

Het gebruik van stoffen met gevaarlijke eigenschappen kan gevolgen hebben voor mens en milieu. Het is noodzakelijk dat deze stoffen worden geïdentificeerd en dat er maatregelen worden genomen om de risico’s van het gebruik ervan te beperken of weg te nemen.

https://echa.europa.eu/nl/substances-of-potential-concern