Minisymposium over REACH 2018 op 11-4-2018

U bent hierHome

Op 11 april jl. was het minisymposium REACH met als thema de laatste REACH registratiedeadline van 31 mei 2018. Dit symposium werd bij VNO-NCW in Den Haag georganiseerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, VNO-NCW, de VNCI en de WECF.

Het programma bestond uit twee onderdelen:
• De evaluatie van REACH: de Europese Commissie heeft onlangs haar evaluatie van REACH uitgebracht, inclusief een agenda voor verbeteringen in de komende jaren. Wat zijn de plannen en wat vinden betrokken partijen (overheid, NGO’s, bedrijven) hiervan? Presentatie evaluatie REACH 2018 Infrastructuur en Waterstaat
• De registratiedeadline van 31 mei 2018: hoe hebt u zich als leverancier of afnemer van stoffen voorbereid op de deadline van 1 juni 2018? Wat kunt u doen om knelpunten in de levering van uw stoffen te voorkomen of op te lossen? Deze vragen staan centraal vanuit het perspectief van zowel branches als bedrijven, aan de hand van een presentatie door Catherine Cornu, Senior Scientific Officer van het Europees Chemicaliën Agentschap ECHA. Presentatie laatste loodjes registratiedeadline 2018 Catherine Cornu ECHA

Zoals tijdens de bijeenkomst gezegd zijn ook suggesties voor verdere ondersteuning door de REACH/CLP-helpdesk welkom. Deze kunt u ook doorgeven via noreply-REACH-CLP-Helpdesk@rivm.nl.