laboratorium flesjes

Check wat u moet doen

2.5. Houd VIB en veiligheidsrapport up-to-date

Het VIB en het veiligheidsrapport moeten altijd de meest recente stand van zaken vermelden. U past de documenten direct aan als u nieuwe informatie krijgt die gevolgen heeft voor het gebruik van de stof. Namelijk:

  • als u nieuwe informatie krijgt over de gevaren van de stof
  • als u informatie krijgt die betekent dat de veiligheidsmaatregelen moeten worden aangepast
  • als u informatie krijgt over nieuwe manieren van gebruik
  • als ECHA een autorisatie voor de stof heeft verleend of geweigerd
  • als ECHA een beperking voor een bepaald gebruik van de stof heeft opgelegd.

Wijzigingen in het VIB geeft u via REACH-IT door aan ECHA. Wijzigingen in het veiligheidsrapport voert u in met behulp van Chesar.

Herziening VIB markeren
Op de nieuwe versie van het VIB vermeldt u: ‘Herziening van ... (datum)’.

Nieuwe versie VIB leveren aan oude afnemers
Zodra het VIB voor een stof is gewijzigd, stuurt u de nieuwe versie naar alle zakelijke afnemers die minder dan een jaar geleden deze stof van u hebben gekocht.

Oude versies VIB bewaren
Bewaar alle oude versies van uw VIB minimaal tien jaar.

Hulpmiddelen
Richtsnoer in een notendop: Chemische veiligheidsbeoordeling
Chesar, digitale ondersteuning voor CSA en CSR