laboratorium flesjes

Check wat u moet doen

2.2. Schrijf veiligheidsrapport

Het veiligheidsrapport bevat de uitkomsten van de chemische veiligheidsbeoordeling (CSA). Het rapport moet duidelijk en volledig weergeven:
- welke gevaren de stof heeft
- op welke manieren de stof gebruikt wordt (erkend gebruik)
- als de stof ingedeeld is als gevaarlijk: wat de blootstellingsscenario’s zijn
- welke veiligheidsmaatregelen passend zijn bij elk blootstellingsscenario.

Houd rekening met situatie tijdens productieproces
Voor u als fabrikant geldt: het veiligheidsrapport moet de hele levenscyclus van de stof bestrijken. Het rapport bevat dus ook de erkende gebruiken, de blootstellingsscenario’s en de veiligheidsmaatregelen tijdens het productieproces.

Gebruik Chesar
Chesar is een tool van ECHA die ondersteuning biedt bij uitvoering van het veiligheidsonderzoek en opstelling van het veiligheidsrapport. U kunt Chesar downloaden via de website van ECHA.

Hulpmiddelen
Richtsnoer in een notendop: Chemische veiligheidsbeoordeling 
Chesar digitale ondersteuning voor CSA en CSR