3.1. Bepaal: wat moet er op het etiket?

Als u de stof in de handel brengt, moet u zorgen voor een etiket op de verpakking. Op het etiket staat de volgende informatie:

  • de hoeveelheid stof in de verpakking
  • naam, adres en telefoonnummer van de leverancier
  • productidentificatie
  • gevarenpictogrammen
  • signaalwoorden
  • gevarenaanduidingen
  • voorzorgsmaatregelen
  • aanvullende informatie

Etiket in landstaal
De informatie op het etiket moet in ieder geval zijn geschreven in de taal van het land waar u de stof in de handel brengt. Het etiket mag in meerdere talen zijn opgesteld. De informatie moet in alle talen gelijk zijn.

Duidelijk zichtbaar en leesbaar
Het etiket moet goed leesbaar zijn, de letters groot genoeg en met voldoende tussenafstand. De tekst van het etiket moet horizontaal staan. De gevarensymbolen moeten duidelijk afsteken tegen de achtergrond.

Hulpmiddelen

Richtsnoer voor etikettering en verpakking